دکتر افشین تقوایی پورعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افشین تقوایی پور فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) در سال 1385، کارشناسی ارشد طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1387 و  دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه مک گیل کانادا در سال 1391 می باشد. او پایان نامه ی دکترای خود را تحت نظر پروفسور جورج انجلس و در زمینه مکانیک ربات های موازی به انجام رساند. پروژه او شامل چهار بخش اصلی بر روی روبات های موازی به شرح زیر بود،  

تحلیل نیروهای قیدی، تحلیل سختی، تحلیل الاستودینامیک و در نهایت بهینه سازی ابعاد بر اساس شاخصه های سختی.

پس از اتمام تحصیل، افشین در شرکت سیموتک گروپ که یکی از زیر شاخه های شرکت ANSYS می باشد به عنوان تحلیل گر CAE  مشغول به کار گشت. او در نهایت در سال 1392 به ایران بازگشت و از شهریور 1393 به عنوان استادیار در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به کار گشت. 

 

رایانامه
ataghvaei@aut.ac.ir
تارنما
AUT - Afshin Taghvayipour